Az elmúlt években folyamatosan járjuk Európa útjait kamionokkal. Az itt szerezett tapasztalatainkat szeretnénk megosztani veletek, legyen az a közlekedéssel, a munkaadókkal, a kollégák viselkedésével, balesetekkel és a hatóságokkal kapcsolatos. Igyekszünk válaszolni a munkánkat szabályozó rendeletekre vonatkozó kérdéseitekre, csak tegyétek fel őket a kis.aetr@gmail.com email címen ! A kamionozással kapcsolatos kérdéseket, problémákat elsősorban az 561/2006/EK rendelet szerint közelítjük meg.
TANÍTANI szeretnénk, NEM KIOKTATNI!
Az írások a www.kisaetr.hu oldalon találhatók!2012. október 6., szombat

ADR


A héten volt egy ADR-es fuvarom.
Ennek kapcsán eszembe jutott pár gondolat, amit most közreadok.

ccord

dangreuse

oute

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
 1957-ben, Genfben jött létre, hazánk 1979 óta tagja.

Több kollégának az a véleménye, hogy az ADR fuvarok "orális sex", mert ha a BAG embere meglátja a narancssárga táblát, szinte extázisba esik, hogy megállítsa az autót!

Ezzel részben egyetértek, azonban hozzá teszem, nekem nem egészen ez a személyes tapasztalatom.
Nem állítanak meg sokkal gyakrabban, ha kihajtott táblával megyek, mint amikor nem!A  "rettegésnek" szerintem az is lehet az oka,
hogy nagyon sokan "sumákban", "libáér" kapták, vették az ADR Oktatási Bizonyítványt. Ezért nem rendelkeznek- nem is rendelkezhetnek!- a szükséges ismeretekkel!

Az ADR nem játék! Igenis komolyan kell venni, és csak jólképzett, felkészült szakembereknek lenne szabad vele foglalkozni! Sok cég sincs tisztában azzal, hogy nem elegendő az, hogy elvállal egy ilyen fuvart, hanem egy csomó feltételnek is meg kell felelni ahhoz, hogy végezhesse ezt a veszélyes tevékenységet.
Ehhez a leg alapvetőbb, hogy a gépkocsivezetőknek ne csak meg legyen a papír, hanem értsenek is hozzá!
Én Pécsett, a Hir ADR Iskolában szereztem meg a képesítést. Ott komolyan veszik a dolgokat!
Mivel akkor is nemzetközi gkv-ként dolgoztam, amikor a tanfolyamot végeztem, nem tudtam ott lenni minden foglalkozáson. NEM is engedett VIZSGÁRA Hir Attila! Pedig én bizonygattam, hogy felkészültem a könyvekből, jegyzetekből.
Abban maradtunk, hogy ha a következő tanfolyamon bepótolom a hiányzásaimat, elmehetek vizsgázni.

Akkor mérges voltam, és arra gondoltam, hogy kár volt kifizetnem előre a teljes tanfolyamot, meg a vizsgadíjakat! Inkább el kellett volna mennem........ba, vagy .......re, és már meg lenne a papír.

Így utólag belátom, hogy ez így volt jó. Természetesen sikeresen levizsgáztam, de ami a lényeg, hogy egy értékes tudásra is szert tettem így, ami az előbb említett  "képző szerveknél"  nem szerezhető meg!
Sokan azért félnek az ADR fuvaroktól, mert a fent említett helyeken "vizsgáztak", tehát a tudásuk meglehetősen hiányos!

Veszélyes anyagok rakodása, szállítása
Veszélyes anyag – minden olyan anyag, amely a termelés, csomagolás, rakodás, szállítás, raktározás, felhasználás közben a környezetre ártalmas lehet, az emberek és állatok életét, egészségét veszélyezteti.
A veszélyes áruk veszélyt jelentő tulajdonságai:
            - tűz és robbanásveszély
            - egészségkárosító hatás (mérgező, maró)
- környezetszennyező hatás, amelyek az anyag tulajdonságaiból vagy azok egymásra hatásából
   származnak.
A veszélyes anyagok az emberi szervezettel belégzés, lenyelés, testfelszínnel való érintkezés, égési sérülés, fagyás, sérülés útján kerülhetnek érintkezésbe és egészségkárosító hatást fejthetnek ki.

A veszélyes anyagok a szabadba jutás esetén nemcsak közvetlen környezetünkre jelentenek veszélyt, hanem a szabaddá válás helyétől nagyobb távolságban is károsíthatják az ember egészségét és környezetét. A veszélyes anyagok környezetszennyező hatásukat:
            - levegővel keveredve
            - vízzel keveredve
            - talajba jutva fejtik ki.
A veszélyes áruk közúti szállítását az ADR B melléklete és különféle belföldi jogszabályok szabályozzák. Az előírások kiterjednek a szállításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységre is, mint pl.: csomagolásra, rakodásra. Ha a veszélyes árúk szállításának valamely kérdését a hazai jogszabály nem rendezi, belföldi szállításra is az ADR előírásait kell alkalmazni.
A veszélyes árút szállító járművek belföldi közlekedését alapvetően a KRESZ, esetenként az ADR előírásai szabályozzák. Veszélyes árut csak olyan gépkocsivezető szállíthat, aki ismeri a vonatkozó szabályokat, bizonyos esetekben ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik. Vannak olyan veszélyes áruk, amelyek csak útvonal kijelölés esetén szállíthatóak.
Fontosabb szabályok:
-        Tilos megállni veszélyes anyagot szállító járművel:
o       Lakott területen kívül másik veszélyes anyagot szállító járműtől, tömegközlekedési jármű megállóhelyétől, valamint nyílt lángtól 200 m-en belül;
o       Lakott területen belül az előzőeken túlmenően csatornanyílás felett, illetve azok közelében.
-        A megállásra vonatkozó előírások:
o       Veszélyes anyagot szállító járművet rögzítő fékkel rögzíteni kell
o       Éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között az álló járművet helyzetjelző lámpákkal ki kell világítani
-        Tilos várakozni veszélyes anyagot szállító járművel:
o       Lakott területen kívül épülettől, vasúti átjárótól, útkereszteződéstől, hídtól, aluljárótól, felüljárótól számított 200 m-en belül
o       Lakott területen belül.
-     A veszélyes anyagot szállító járművet őrizetlenül hagyni tilos.
-     A veszélyes anyagot szállító járműveknek egymás között menetközben legalább 100 m távolságot
       kell tartaniuk.
-        A vezetőn és kísérőn kívül személyt szállítani tilos.
-        A veszélyes anyagot szállító járműre az ADR általános és különleges követelményeket ír elő.
-        Az általános követelményeken túl a különleges követelmények függenek az áru veszélyességétől, annak mennyiségétől, amelyet még a szállítás megkezdése előtt a fuvaroztatóval történő szerződéskötés előtt egyeztetni kell, mivel az anyagok veszélyességéről Ő hivatott tájékoztatni.
-        Nedvességre érzékeny csomagolású küldeményeket csak a fedett vagy ponyvás járműben szabad szállítani.
Tűzoltó eszköz a szállítóegység részére:
 • 1 db 6 vagy 12 kg-os tűzoltó készülék a szállított anyagban keletkezett kezdeti tűz oltásához
 • legalább 1 db minimum 2 kg por hatóanyagú készülék a motorban és a vezetőfülkében keletkező tüzek oltására
 •  a pótkocsira külön tűzoltó készülék abban az esetben, ha rakottan a gépes járműtől távol van a leválasztott pótkocsi.
Szerszámkészlet az útközben szükséges gyors javításokhoz. Külön előírások esetén a szerszámoknak szikrázás mentesnek kell lenniük.
A kerék méretének és teherbírásának megfelelő nagyságú kerék kitámasztó ék és egyéb felszerelés szükséges.
A veszélyforrások jelölésére bárcák, illetve veszélyt jelentő táblák szolgálnak. A bárcák lehetnek kezelési és veszélyességi bárcák. Kezelési bárcák: utasítást adnak a veszély természetéről, téglalap alakúak. Veszélyességi bárcák: csúcsukra állított négyszögek.
Minden veszélyes anyagot szállító egységre veszélyt jelző táblákat kell elhelyezni, kivéve, ha korlátozott mennyiséget szállít. A tábla lehet szám nélküli (általános veszélyességi tábla) vagy számmal ellátott. A tábla mérete: 40 x 30 cm, alapszíne narancssárga, 15 mm-es fekete szegéllyel, fényvisszaverő tulajdonsággal.
A veszélyes anyagot szállító járműre két táblát kell elhelyezni:
            - egyik tábla a szállítóegység elejére
            - a másikat hátra a jármű hossztengelyére merőlegesen.

A veszélyes anyagot szállító járművön a következő okmányoknak kell lennie:
 • Fuvarokmány:
Minden szállításhoz fuvarokmány szükséges, amelyet a feladónak kell kiállítania.
Tartalma:
  • Az áru hivatalos megnevezése
  • ADR rövidítése
  • Osztály, sorszám, betűjel
  • Feladói nyilatkozat arról, hogy az anyag közúton szállítható, az anyag és a csomagolás megfelel az ADR előírásainak
  • Az ADR rendelkezései értelmében közúton szállítható
  • Az áru minősége és csomagolása megfelel az ADR előírásainak
 • Írásbeli utasítás:
A gyártónak, illetve feladónak az árúval kapcsolatos tudnivalókat írásbeli utasításban kell rögzítenie. Egy-egy példányt a vezetőfülkében kell tartani. Írásbeli utasítás nélkül veszélyes árút szállítani nem szabad.
 • Jóváhagyási igazolás
Tartályos és nagyobb mennyiségű robbanóanyagot szállító járműveket kell ellátni ilyen dokumentációval. A Közlekedési felügyelet adja ki, egy évig érvényes. A járművel csakolyan anyag szállítható, amelyre a jóváhagyás vonatkozik. Jóváhagyás nélkül az árú nem szállítható.
 • Oktatási bizonyítvány:
A veszélyes árúk szállítása esetén megszerzése kötelező. A bizonyítványt külön tanfolyam elvégzése után lehet megszerezni.
 • Útvonal kijelölés:
Különösen veszélyes anyagokat csak a hatóság által kijelölt útvonalon lehet szállítani.
 • Személyi védőfelszerelések:
Az írásbeli utasítás felsorolja azokat a személyi védőfelszeléseket, amelyeket a gépkocsivezetőknek magukkal kell vinniük. Indulás előtt meg kell győződni azok meglétéről, működőképes állapotáról, és használhatóságáról. Fontos követelmény megfeleljen a szállított rakomány sajátosságainak.
Fontosabb személyi védőfelszerelések:
 • Műanyag, gumi, bőr védőkesztyű
 • Légmentesen záródó védőszemüveg
 • Arcvédő maszk
 • Szemöblítő palack
 • Csizma, védőcipő
 • Védőruha
 • Légzésvédő álarc, gázálarc
 • Sisak, kötény
A veszélyes áruk szállítása a jármű megrakásával kezdődik. A rakodás rendkívül fontos a szállítás biztonsága érdekében. A veszélyes áruk fuvarozásra történő átvételkor a járművezetőnek jelen kell lennie és a rakodást forgalomtechnikai szempontból ellenőriznie kell.
A járművezetőnek meg kell győződnie arról, hogy:
o       A szállítóegység nincs-e túlterhelve
o       A küldeménydarabokat a megfelelő bárcákkal megjelölték-e
o       A szállítóegységen ADR-ben előírt veszélyt jelző táblákat elhelyezték-e
o       Különböző anyagok szállítása esetén betartják-e az együvé rakási előírásokat.

Rakodni a motor leállítása után csak rögzített járműbe/járműről szabad. A rakományt a járművön úgy kell elhelyezni, hogy azok se a járműhöz, se egymáshoz képest ne tudjanak elmozdulni. A veszélyes árúkat egyéb árúkkal együtt szállítani csak akkor szabad, ha sz nincs külön megtiltva.

Rendkívüli események:
Ennek tekinthető, ha baleset, rongálódás, sérülés következtében a veszélyes anyag a szabadba jutott, személyeket érintett, meggyulladt, felrobbant, vagy ilyen események veszélye fokozottan fennáll. Ezeket az eseményeket azonnal jelenteni kell a rendőri, valamint az írásbeli utasításban megjelölt szerveknek.
Teendők általában:
 • A jármű leállítása
 • Védőfelszerelések felvétele
 • Tájékozódás a veszélyekről
 • Az életveszély elhárítása
 • A helyszín biztosítása
 • A keletkező tűz oltása
 • Jelentéstétel a rendőrségnek illetve a tűzoltóságnak
 • Elsősegélynyújtás
 • A veszély, illetve a szennyeződés terjedésének megakadályozása


De nézzük a fuvaromat:

  A pótkocsit vonat, és hajó hozta Belgiumból Svédországba, Katrineholmba a terminálra.
Ezért nem csak az ADR, hanem a RID, és IMDG kódex előírásainak is meg kellett felelnie a szállítmánynak, ezért a 4 oldalán nagybárcák voltak. A szállítási dokumentumok, és a rakomány ellenőrzése után kihajtottam az ADR táblát a traktoron is, majd elő vettem az ADR koffernek nevezett ládát, amiben az előírt és szükséges felszerelések vannak, valamint az oktatási bizonyítványt, az írásbeli utasítást, és az előírások szerinti helyre tettem azokat. Átfutottam a konténermegrakási bizonyítványt, és ellenőriztem a rakományrögzítést, és a küldeménydarabok jelölését. Miután minden OK, indulhattam a lerakóra.


Az IBC-kben UN 1866 gyanta oldat volt.

A szükséges információk egy kézikönyvben találhatók meg:Én nagyon örülök, hogy bírtokomban van egy példány, mert gyakorlatilag benne van szinte a tanfolyam anyaga, és szinte az összes UN szám szerinti anyag. Aki rendszeresen visz ADR-t, és nem csak 1-2 állandó fuvarja van, annak "orosz rulett" e nélkül dolgozni! Nekem a 2009. évi kiadás van meg, de ennél már van újabb is. Mindenkinek ajánlom, hogy szerezze be. Ha csak egy büntetést elkerül a könyv által, már nyereséges volt a befektetés!

Nem csak a könyvet szoktam forgatni, hanem a   Hir ADR Iskola  honlapján is rengeteg információ található. Van rajta pl. ADR  E-oktatás!
Meg innen töltöttem le a legújabb  írásbeli utasítást  is! Ezt természetesen ki kell nyomtatni színesben, és az autóban tartani.

ÚJ írásbeli utasítás 2015-től: ADR szerinti írásbeli utasítás 

Az ADR kihirdetése Magyarországon: 1979. 19. TVR.

Az ADR  A és B  melléklete (2013.) 
Az ADR 2013. évi    módosítása angolul   ,

Aki "nemzetköziben nyomja a gázt" ADR szállítással, annak szinte nélkülözhetetlen lehet az    ADR alagutak gyűjteménye. (  A, B, CH, CZ, D, F, GB, NL, S, SK, )

Mit ellenőriznek veszélyes áru szállítása kapcsán?
A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen
A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma
Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése
Fuvarokmány(ok)
Írásbeli utasítás
Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély
Jármű jóváhagyási igazolás
Járművezető oktatási bizonyítványa
Az áruk szállítása engedélyezett
A jármű(vek) engedélyezettek a szállított árura
A szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások
Együvé rakási tilalom
A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés
Szivárgás vagy sérült küldeménydarab
Csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés
Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása
Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön
Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele)
Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés
Szállított árunak megfelelő felszerelés
Az írásbeli utasításban előírt további felszerelések
Tűzoltó készülék(ek)

Írásom alapgondolata az volt, hogy ha minden rendben van az autóval, a gkv oktatása megfelelő, az 561/2006/EK rendelet szerint dolgozik, betartja az ADR rendelkezéseit, akkor semmivel sem kockázatosabb az ADR fuvar, mint a sóder szállítás!
Persze az is igaz, hogy ha egy cég SZABÁLYTALANUL 21 Ft/km bért fizet, akkor Franciaországban elég szar ügy 80 km/h sebességgel döcögni.

Viszont a mottóm igaz lehet erre is: Csak a képzett gépkocsivezető lehet a legjobb gépkocsivezető!

Hasznos böngészést kívánok mindenkinek!

(Kis A.)
2012.10.06.